GEBRUIKSVOORWAARDEN

GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE BETREFFENDE DE GERBRUIKSVOOWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Alle gebruikers van deze website stemmen toe dat toegang tot en het gebruik van deze website onderworpen is aan de volgende gebruiksvoowaarden en andere toegepaste rechten. Als u niet overeenstemt met deze voorwaarden en rechten, gelieve deze website niet te gebruiken.

Email en formulier Beleid

Uw kan kiezen om formulieren te gebruiken of om op emails in te schrijven van Brasserie Pastis Mortsel. Je kan uzelf op elke moment terug uitschrijving. Deze informatie kan uw onderaan de mail vinden.

Handelsmerk

Alle handelsmerken van Brasserie Pastis Mortsel en de deze website zijn eigendom van Brasserie Pastis Mortsel.

Beperking van Aansprakelijkheid

Brasserie Pastis Mortsel is niet aansprakelijk voor enige speciale schade ten gevolge van of als resultaat van het gebruik van onze service aangeboden op deze website.

Voleinding

Deze gebruikvoorwaarden zijn toepasbaar op u bij het gebruik van of toegang tot deze website of door het invullen van formulieren en het aanleveren van enige informatie. Deze gebruiksvoorwaarden, of een onderdeel hiervan, mogen op eender welke moment zonder aankondiging en reden afgesloten worden.

De provies relatie tot copyrights, handelsmerk, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadevergoeding en verscheidenen zullen elke beëindiging doormaken.

Bemerk

Brasserie Pastis Mortsel mag u op de hoogte houden van bemerkingen via uw adres aangeleverd per email.

Gebruik van deze Website

Mishandeling of pesterij in enige vorm of pesterij op deze website, met inbegrip van email, chat, of door gebruik van misbruikende taal is streng verboden. Zich voordoen als iemand anders, met inbegrip van personeel, gasten of representatieven van Brasserie Pastis Mortsel, zowel als andere leden en bezoekers van deze website is verboden.

U mag geen inhoud via deze website uploaden, verdelen, publiceren, die bedreigend, invasief, obsceen, lasterlijk is tot onze privacy of publieke rechten. Dit gelt ook voor misbruikingen of illegaliteiten die bedreigend gedrag of zaken aanmoedigen die de wet verbreken. U mag geen commerciële inhoud uploaden op deze website die anderen aanmoedigd lid te worden van welke commerciële online service of organisatie dan ook.

Schadevergoeding

U stemt toe Brasserie Pastis Mortsel, zijn partners en zijn werknemers te vrijwaren van enige compensatie of vergoeding van verliezen, kosten, schade, inclusief advocatelijke kosten, als resultaat van misbruik van deze gebruiksvoorwaarden of enige activiteit gerelateerd tot het gebruik van deze website, inclusief nalatig en wangedrag door uzelf.

Derde Partijen Links

Bij poging tot aanlevering van een stijgende waarde toekomend aan onze website bezoekers, mag Brasserie Pastis Mortsel linken doorgeven geopereerd door buitenstaande partijen.

Hoewel Brasserie Pastis Mortsel verbonden is met deze partij, heeft Brasserie Pastis Mortsel geen controle over deze gelinkte websites. Al deze websites zijn in bezit van afzonderlijk privacybeleid en data collectie praktijken, onafhankelijk van Brasserie Pastis Mortsel.

Deze gelinkte webistes zijn er enkel voor uw dienstigheid en daarvoor ook toegankelijk op eigen risico.

Desalniettemin, kijkt Brasserie Pastis Mortsel uit tot het beschermen van de integriteit van zijn website en de linken die erbij staan en vragen daarbij ook elke mogelijke respons of terugkoppeling over niet enkel hun eigen website maar ook degene die ermee gelinkt staan.

burned egg bird perspective.jpg